اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

آمریکا صادرکننده خالص نفت شد

درخواست حذف اطلاعات

بازار نفت یکی از بازارهای مهم و استراتژیک است به همین دلیل است که بررسی تغییرات قیمت نفت و مسایل اثر گذار روی قیمت هر روزه در رسانه ها مطرح می شود.