اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

مدیران بازنشسته ای که بند کفش هایشان را باز می کنند و می بندند تا وقت تلف شود!

درخواست حذف اطلاعات

فرصت کناره گیری مدیران بازنشسته از مشاغل مختلف به پایان رسید اما هنوز در ورزش، بعضی از مدیران نرفته اند تا ببینند آیا ممکن است فرجی شود و در شغل شان باقی بمانند یا خیر.