اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

خبرهایی از تئاتر

درخواست حذف اطلاعات

حکم مشاوره ای جشنواره تئاتر دانشگاهی، اجرای ویژه ی «شیروانی داغ»، آغاز اجرای عمومی نمایش «طناب» ، تیمون و آتنی در شانو و... از جمله خبرهای تئاتری هستند.