اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

چرا مجرمان دوباره مجرم می شوند؟

درخواست حذف اطلاعات

زندان مانع از تکرار جرم نمی شود؛ این موضوع را می توان در ارتکاب مجدد جرم توسط زندانیان آزاد شده و بازگشت ۴۶ تا ۵۰درصد افراد آزاد شده به زندان مشاهده کرد.