اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

وزیر انرژی پیشین آمریکا: آمریکا در تحریم ایران هیچ حمایت بین المللی ندارد

درخواست حذف اطلاعات

وزیر انرژی پیشین آمریکا اعلام کرد که بدون همکاری سایر کشورهای جهان، تحریم های یک جانبه و ضدایرانی آمریکا به تاثیرگذاری قبل نیستند.