اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

عربستان عراق را برای کاهش قیمت نفت متقاعد کرد

درخواست حذف اطلاعات

عربستان سعودی عراق را برای کاهش قیمت نفت خام متقاعد کرد.