اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

دیابت در ایران خوب کنترل نمی شود

درخواست حذف اطلاعات

مسئول برنامه کشوری دیابت معاونت درمان گفت: با وجود تمام فعالیت هایی که انجام شده کنترل دیابت در کشور خوب نیست.